Ušteda energije
E-Energy
00
E-Energy utičnica je nove generacije koja kontrolira napon i pomaže smanjiti troškove energije do 50%. Osim toga, može smanjiti štetno zračenje i povećati
Analoguetheatre
Ušteda energije
Electricity saving box
00
Electricity saving box inovativni je razvoj koji omogućuje najmanje 15% smanjenje potrošnje energije u usporedbi s uobičajenim količinama.
Analoguetheatre